Kandinsky – Hacer Böcü

1

Soyut resmin kurucusu kabul edilen W.Kandinsky; “Beni resim yapmaya iten doğa sevgisi ve yaratım istencindeki sonsuz heyecandır” der.

Bazı ressamların resimlerini izlerken “ne anlatıyor” diye bakmazsınız. Onlar eserleriyle sizi kuşatıverir. Eserlerini izlerken duyarlığınız öylesine yükselir ki kendinizi o düşünce veya duyuşun içinde bulursunuz. İşte onlardan biridir Kandinsky.

2

O, görünenin resmini değil, görünenin arkasındaki gerçekliğin resmini yapmıştır. Rengin ve biçimin ruhsal güçle ilişkisinden hareketle resimler yapar. Onun resimleri izleyenin ruhunda, renk ve çizgiyle bir ritm duygusu oluşturur. Örneğin: Kandinsky “kırmızı renk canlandırıcı birebir etki yapar ve bu, belki de akan kana benzeyişinden ötürü, can acıtıcı bir duyuma kadar ilerleyebilir. Yani bu renk başka bir fiziksel etkinin anısını uyandırmaktadır.”der. Görüldüğü gibi onun resmi, çağrışımların bizi taa derinden etkilediği güçlü ritimlerden oluşmaktadır.[1]

3

Kandinsky, 1866yılında Moskova’da dünyaya gelir. Babası Sibiryalı, annesi Rus olan W.Kandinsky küçük yaşlarda resim, piyano ve viyolonsel dersleri aldı. 1886 yılında hukuk ve ekonomi okumak için Moskova üniversitesine kaydolur. . Ancak her geçen gün resim sevgisi ağırlık kazanıyordu ve daha fazla zaman kaybetmek istemedi. . 1897 yılında, Münih’teki Anton Azbe’nin resim okuluna kaydoldu.[2]

4

W.Kandinsky’nin resimleri derin gözlemlere dayanır. Ona göre doğadaki her şey insan doğasıyla ilişkili bir ritm içindedir. Her rengin, her çizginin çağrıştırdığı bir duyarlık biçimi vardır. Bu yüzden olacak ki belli geometrik biçimler, belli duyarlık alanlarını ifade eder. Renk ve formlar arasında kurduğu ilişkiler soyut geometrik resmin temellerini oluşturur. 1891 yılında Vologda’ya düzenlenen etnografik bir geziye katılır. Buralarda tanık olduğu halk sanatından çok etkilenir. Hatta bu konuda bir de makale yazar. Bu etkiler resimlerinde de gözlenir. Birkaç sene sonra Petersburg’a, daha sonra Paris’e seyahat eder. Gördüğü resimler, tanıştığı ressamlar onu çok etkiler. Bu dönemde koyu zemin üzerinde ışıklı formları yerleştirdiği tablolar yapar.[3]

5

1903’te Moskova’da ilk kişisel sergisini açtı.1908 yılına kadar hem Münih sanat ortamıyla hem de Moskova Sanatçılar Birliği ile birlikte sergiler açtı. Bir yandan da bütün Avrupa’yı dolaşıyordu. Bavyera cam resimlerinden ve ikonaların ifadeciliğinden çok etkilenir. V. Gogh, Gauguin ve Monet’in resimleri ve empresyonizm konusunda incelemeler yapar.

1909 yılında özgün doğaçlamalarını yapmaya başlar Kandinsky. Bu çalışmaları öteki ressamların da dikkatini çeker. “Mavi Binici” akımını oluşturduğu bu dönemde Picasso, Matisse, Delauney ve Klee ile toplanıp soyut resim, gerçekçilik, primitif resimler hakkında entelektüel tartışmalar yapıyorlardı. İşte bu konuların kesişme noktası da Kandinsky’nin resimlerini oluşturur.

6

Soyut resmin babası sayılan Kandinsky’nin resmini en çok etkileyen faktörlerden biri de müziktir. Zaten müzisyen de olan ressam, her iki sanatı tablolarında kaynaştırır. Müziğin soyut imgelerini resimdeki renk lekelerine ve çizgilere dönüştürür.

Hepimizin bildiği gibi müzik en soyut sanattır. Dolaysız olarak ruha ulaşır. Bu sesler bir içsel imge oluşturur. İşte bu oluşum halini resimde dile getirir Kandinsky. Ruhsal titreşimler yaratan çizgi ve renklerden oluşan tabloları izleyende derin duyuşlar oluşturur. İçsel bir tını oluşturur. Tablolarını izleyenler bunu hissederek algılar.

1917’de Moskova Güzel Sanatlar Akademisine profesör olarak davet edildi. Moskova’da hocalık yaparken, Eğitim Komiserliğine getirildi. Rusya Estetik Enstitüsünde aktif olarak görev aldı. Vladimir Tatlin’le birlikte “konstruktivizm, süprematizm ve malzemelerin kültürü” konularında çalışmalar yaptı.

1922’de ünlü Alman Okulu Bauhaus’ta ders vermek üzere teklif aldı. Burada hocalık yapmayı kabul etti. Çünkü Bauhaus okulunda hayata geçirilen yeni tasarımlar sanat objesi olarak yaygın bir şekilde insanlara ulaşmaktaydı. Bu dönemde ilk kitabı “Sanatta Tinsellik Üzerine”yi yazdı. 1933’te Nazilerin Bahaus okulunu kapatmasıyla Almanya’dan ayrılıp, Fransa’ya yerleşti.[4]

Yerel sanat okullarında çalışmalar yaptıktan sonra Phalanx sanatçılar grubunu kurdu. Her yönden yetenekli bir sanatçıydı ve öncelerinde öğrencisi olduğu Phalanx grubunun daha sonra öğretmeni oldu. Fransız filozof Charles Fourier ‘nin (1772–1837), yarattığı ütopik toplumu için kullandığı bir kavram olan Phalanx kelimesi, 1901 yılında Kandinski ve arkadaşları tarafından, sanatçıların sergi açabilme olanaklarını genişletmeyi amaçlayan sanatçı grubuna verilmiş bir isim olarak sanat tarihindeki yerini aldı. Oluşum, 1904 senesine kadar Münih sanat ortamında aktif olarak rol oynamıştır[5]

8

Hayatının sonuna kadar Paris yakınındaki Neully’de yaşar. Fransa’da bu dönemde empresyonizm ve kübizm rüzgarı hakimdi. Kandinsky ise, soyut ve geometrik soyut resim alanında çalışmalarını sürdürdü. Bu arada Mondrian, Delaunay ve J. Miro ile tanıştı ve resim konusunda birbirlerinden etkilenip, soyut geometrik resimlerin en güzel örneklerini yaptılar. 1939’ta Fransız uyruğuna geçti.

Soyut resmin babası sayılan Kandinsky, bir sanat kuramcısı olarak resim tarihindeki hak ettiği yeri aldı. Ömrünün sonuna kadar yaşadığı Neully’de 1944’te öldü. Arkasında bıraktığı binlerce resim Avrupa ve Rusya müzelerinde sergilenmektedir.

Kaynakça :

http://tr.wikipedia.org/wiki/Vasiliy_Kandinskiy

http://www.tablo.net.tr/detay.asp?uid=83&title=WASSiLY-KANDiNSKY-(1866-1944)

http://www.deyimsanatgalerisi.com/tr/soyut-sanat-k17.html

http://resimvemuzikuzerine.blogspot.com.tr/2010/11/normal-0-21-false-false-false-tr-x-none.html

Sanata Tinsellik Üzerine – Wasili Kandinsky

http://blog.milliyet.com.tr/wassily-kandinsky–soyut-resmin-kuramcisi/Blog/?BlogNo=228271

[1] Sanata Tinsellik Üzerine – Wasili Kandinsky

[2] wikipedia

[3] http://blog.milliyet.com.tr/wassily-kandinsky–soyut-resmin-kuramcisi/Blog/?BlogNo=228271

[4] http://resimvemuzikuzerine.blogspot.com.tr/2010/11/normal-0-21-false-false-false-tr-x-none.html

[5] http://tr.wikipedia.org/wiki/Vasiliy_Kandinskiy

hacer böcü_KANDİNSKY

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s