İlkem mevlüt kalayci

  

Advertisements

STÜDYO 121 ÖNEMLİ DUYURU

stüdyo 121    

Proje Teslimleri 29.12.20014 Pazartesi günü, 11.00-13.00 saatleri arasında yapılacaktır.

13.00 den sonra yapılacak teslimler Fakülte Kararlarına göre kabul edilmeyecektir.

Jüriler ve maket teslimleri için, sınav programı dikkate alınmalıdır.

Teslimde kullanılacak A3 pafta altlıkları önceden blogda duyurulmuştur.

İstenenler:

Konsept paftası (Yerleştirme dahil edilmiş)

1/50 maket

Biri vaziyet planı (kuşbakışı) olmak üzere 2 adet plan (1/100).

En az 2 adet kesit (1/100).

En az 4 adet görünüş (1/100).

Plan, kesit, görünüşler el çizimi olarak gerçekleştirilmelidir.

Bu koşulların dışında, isteğe bağlı olarak, tasarımı anlatabilecek farklı gösterim teknikleriyle üretilmiş ilave işler serbesttir. (Eskizler, modellemeler, filmler vb.).

Not: Temel Tasarım Dersi için ayrıca bir teslim yapılmayacaktır.

Kandinsky – Sara Dilek

Vassily Kandinsky (1886-1944) Soyut sanatı ilk ortaya atan ve ilk yapıtını 1910 yılında veren Kandinsky’dir. 1886’da Moskova’da doğdu; 1944’te Neuilly-sur-Seine’de öldü. Moskova’da hukuk ve politik ekonomi okudu, ancak 1896’da ressam olmak için Münih’e gitti. 1901’de Phalanx grubunun kurucu üyeleri arasına girdi ve çağdaş resim sergileri düzenledi. Çok seyahat etti, yapıtlarını Salon d’Automne’da sergilediğinde tekrar tekrar Paris’te bulundu. Continue reading

Lissitzky – Büşra Nimet Özel

Lissitzky Döneminde Kübizm halkın Anlayış ve ilgisini sağlayabilecek bir akım olarak dikkatleri üzerine çekiyordu. Ancak hilberseimer’ın da dediği gidi Kübizm ” öznel kaygılara kapılma” ve “insan biçiminde figür yapma” sorunuyla aşırı ölçüde ilgilenmiş. Bu da birçok kesimin tepkisine yol açmıştı. Bu durumda Lissitzky gibi yenilikçiler için iki seçenek bırakıyordu. Birinci yol, en yalın deyişiyle, bu dünyanın güzelliğini sanatta yalnız onu betimleyerek değil, teknolojinin benzeşimleri yerine geçecek biçimleri, renkleri ve ritmleri bularak yansıtmayı amaçlıyordu. Öbür yol ise, teknolojinin hizmetinde olan süreçlere benzeyen süreçleri benimsemeyi dayanıyordu. Continue reading

Lissitzky – Aşkın Ayvaz

LİZİTSKİ,( Eliezer Markoviç) (1890 – ­1941)

SSCB’li mimar ve ressam. Devrimci bir sanatın geliştirilmesi doğrultusunda çalışmalar yapmıştır. 10 Kasım 1890’da Polşinok (bugünkü Smolensk) dolaylarındaki Vitebsk’de doğdu, Moskova’da öldü. 1909­1914 arasında Almanya’da Darmstadt Teknik Üniversitesi’nde mimarlık eğitimi gördü. I.Dünya Savaşı başlamadan önce Rusya’ya döndü ve bitirme çalışmasını Moskova’da yaparak 1915’te mimar oldu. O tarihte Vitebsk kenti güzel sanatlar komiseri olan M.Chagall tarafından 1917’de bu kentteki Sanat Aka­demisi’ne çağrıldı. Burada Rus sanatçıları Maleviç ve Tatlin ile tanıştı. Continue reading

Kandinsky – Hümeyra Damacıer / Malevich – Damla Su Öz

    WASSİLY KANDİNSKY

Kandinsky 1866’da Moskova’da doğdu. Hukuk fakültesini bitirmiş olmasına rağmen 1896 yılında Münih’e giderek resme yönelmeye karar verdi. 1904’te Gabriele Münter ile 4 yıl sürecek olan empresyonistlerin sanat yaklaşımında incelemede bulunacakları Venedik, Tunus, Hollanda, Fransa ve Rusya gezilerine başladılar. 1908’de tekrar Münih’e dönüp yerleştiler.   Continue reading